Workshops

Om de huidige en volgende workshops te ontdekken kan je terecht op mijn facebookpagina of op Uit in Vlaanderen.
Workshops Praktijk Patricia Bauwens op Facebook
Workshops op UitinVlaanderen.be

Een workshop kan op vraag doorgaan rond een thema of door mezelf gepland worden.

In mijn workshops word je individueel en als groep uitgelijnd met je eigen Hoogste Lichtvonk in de Bron, met Aardse en Kosmische Bewwustzijnsvelden, met alle Lichtwezens in de Bron, de galaxies in welke dimensie en tijd ook.

De workshops bouwen zich rond een bepaald thema op als reeks.

De Energieën, de Wezens die hiermee verbonden zijn, de Krachten en subtiele trillingen van welke tijd en dimensie ook, bouwen reeds geruime tijd vooraf de krachten in mij op. Het is een subtiel geheel van codes, lichtgolven, bewustzijnslagen, klanken en vernieuwende energieën die in harmonie vrouwelijke goddelijke Lichtkrachten en Mannelijke Goddelijke Scheppingsgedachten verweven in een diepe warme eenheidsverbinding met gouden Moeder Aarde en al Haar Wezens en Frequenties.

In elke workshop activeren deze Energieën jouw celbewustzijn en het collectieve bewustzijn vanuit het hart en verbonden met het Al.

In deze Aardse en Kosmische uitlijning zijn we steeds omringd en gedragen door de Bewustzijnsvelden van de Draken, de Eenhoorns, de Engelen, Aartsengelen, de vele Lichtwezens en de Elohim.We ontvangen de hoge frequenties van de Wezens van de Kristallen Schedels, van de de Kristallen en de Megalieten, van de Natuurwezens en de Elementalen. De wijsheid en de krachten van het Walvissen- en Dolfijnenbewustzijn, van het Bewustzijn van de Piramides en de oude Oorspronkelijke Volkeren, van de Hoge Lichtkrachten uit de Gouden tijden van Lemurïe en Atlantis mogen zich openbaren en verankeren. Het Merlijnbewustzijn opent zich in de subtiele en grote krachten van de 4 Windrichtingen en de 5 Elementen.

De klanken en de tonen van de Hathors, van de Wezens van oude Sjamanenbewustzijnsvelden en andere multidimensionale Wezens stromen door ons heen en verankeren de binnenkomende energieën dieper in het celbewustzijn van je lichaam en ziel, en in het lichaam van moeder Aarde, de planeten en alle Wezens in deze en andere tijden.

Het zachte koesterende en krachtige eenheidslicht van de Bron van vader/moede God, verbindt zich door ons en alles heen, met de immense liefdeskracht van de Gouden Moeder Aarde en geeft meer stevigheid, veiligheid en blijheid.
Als individueel wezen en als groep begint elkeen meer vreugde en lichtheid in het lichaam te ervaren.Er komt een diepe rust in het hart, meer ademruimte en plaats voor zichzelf.
Het vaak aanwezig zijn in deze krachtige en diepe Aarde- en Bronverbinding geeft een warme stroom in het lichaam, een koesterend hartsbewustzijn en een steviger gronding en zelfwaardegevoel.

Werkwijze workshops

Een workshop kan rond een thema door mezelf gepland worden of kan door jou aangevraagd worden.
In een rustige open sfeer is er ruimte om inzichten en gevoelens te delen.

Het regelmatig, via de workshops, opgenomen worden in deze Hoge Lichtfrequenties, schept een diepere indaling van je Lichtlichamen. Er komt meer bewustzijn in je cellen. Je hart en buik openen zich en krijgen de kans om deze trillingen beter vast te houden.

Doorheen de transmissie manifesteert zich bij elkeen een harstsopening en bewustzijnsverhoging.

We worden allen in deze helende energieën opgenomen en bij elkeen van de groep trillen de licht- en klankfrequenties in het fysieke lichaam en in de lichtlichamen. De indaling van Kosmische en Aardse Lichtkrachten, aspecten van onze Godsvonk versmelten zich met onze aardse Zelf. We voelen ons meer en meer in balans en geaard in ons lichaam.

Deze groepshealing raakt elkeen in zijn Oorsprong en elke deelnemer ontvangt nog een korte individuele healing. Dit brengt een mooie en warme verdieping bij datgene wat reeds aangetrild is.

Ook bij de Grote netwerkhealingen voor Moeder Aarde, ontvangen we de krachtige Goddelijke Lichtfrequenties parallel door ons en Moeder Aarde heen. In deze intense energiedoorstromingen voelen we de Eenheid met het Al.

Indien blijkt dat er diepgaander aspecten of blokkades zichtbaar wordt bij een deelnemer, kan er voorgesteld worden om een individuele healing aan te vragen.