Healing reading

Individueel   --   Woongebied   --   Op afstand

Individuele healingsessie´s

In deze essentiehealingen kunnen volgende thema’s aan bod komen :

 • Het terugvinden van je innerlijke kracht
 • Het Zichtbaar worden
 • Het leren afbakenen van je eigen grenzen
 • Het voelen van verdriet,macht en onmacht en overgaan naar aanvaarding en loslaten
 • Je dienstbaar leren opstellen, zonder jezelf erin te verliezen
 • De liefde voor jezelf herontdekken
 • Bewust worden van de weg naar je onvoorwaardelijke zelfliefde
 • Je ongeziene en gekwetste innerlijke kindstukjes, ,erkennen,voelen  en  helen
 • De balans van je innerlijke man enje innerlijke vrouw hervinden
 • Opening en  doorstroming van gouden energie doorheen je chakra’s  
 • Familiepatronen herkennen, transformeren en zuiveren
 • Ontkoppelen, herstellen en opnieuw verbinden van familiebanden
 • Loshaken en doorbreken van een netwerk met personen, groepen, situaties en in hernieuwde vrijheid gereconnecteerd
 • Doorbraak van karmische lagen, oude dogma’s en beklemmingen  in vernieuwde lichtcodes van eenheidsbeleving
 • Zielenclusters in een hogere trilling brengen en opnieuw verbinden met hun ware Zijnskern
 • Gouden uitlijningen  met het Aardse en Kosmische  netwerk in beschermende bedrading
 • Uw ware Essentie ingedaald voelen,  in een hernieuwde Gouden/Diamanten reconnectie met de Bron
 • Uw Zielelied horen, omringd in een vloeibare Licht/Gouden emulsie

Bij sommige thema’s kan een tweede of een derde sessie een snellere Doorbraak en opheldering geven.

Werkwijze

In een inleidend gesprek komt uw thema naar voren. Het kan iets zijn wat u zelf wenst aan te brengen of iets wat zich spontaan aandiende tijdens een voorafgaande (telefonische) afspraak.

Na afstemming met Gouden Moeder Aarde en de Bron worden we samen gedragen en opgetild in een oneindig Gouden Liefdes-eenheidsveld omringd door vele Lichtwezens . Alles gebeurt steeds in overeenstemming met de wil van Vader/Moeder God, ons eigen Goddelijke Zelf en dit voor het Hoogste Goed. Kristallen en krachtvoorwerpen worden intuïtief aangebracht, evenals in hun etherische vorm .

De onvoorwaardelijke warme Liefdesklanken van de Hathors verankeren de healing, transformeren en brengen balans in de beide hersenhelften. Deze klankcodes openen het hart, bereiken elke cel in het lichaam en trillen in het energetisch vibratieveld.

Uw ware Zelf wordt in zijn oorspronkelijke trilling zichtbaar en voelbaar. De zielencodes worden via klank, kleur en licht in hun herinnering gebracht van bij de oorsprong en herschreven in hun eigen zielentaal. De Ziel wordt geheald en onmiddellijk opgevuld met Wit/Gouden/Diamanten LiefdesLicht van de Bron,

Ontroerende dankbaarheid en diepe liefde zijn voelbaar in deze ontvankelijke Sekinah en Kosmische creatiekracht.

Je Leven verhoogt in trilling, wordt lichter, vreugdevoller en brengt vrede en vertrouwen. Je mag je oprichten in je eigen grootheid en je ware Zijn herinneren.

Tijdens de healing kan er zichtbaar worden welke kristallen, essences, bloemen, tincturen en andere voorwerpen extra ondersteuning voor thuis kunnen bieden.

Tarieven

Soms is een thema acuut  en kan een kortere sessie voldoende zijn, soms vraagt de complexiteit van een thema  een ruimere aanpak  en mogelijks meerdere sessies naar een volledige doorbraak toe.

Daarom bied ik een  reading/healing/coaching van jezelf, je familie, je huis en /of woongebied aan, ook op afstand aan de volgende tarieven:

 • 30 min. aan 44,- euro
 • 60 min. aan 88,- euro

Telefonisch consult       

 • 5 min. : gratis

Bij verplaatsing : kilometervergoeding

 • 0.3456 euro/km
Het ter plaatse aanwezig zijn bij een healing wordt in overleg en volgens het thema afgesproken.
 
De healingsessie wordt op CD gebrand en is in de prijs inbegrepen. Het thuis herbeluisteren van de healingsessie verankert wat er is mogen gebeuren en raakt zachtjes jouw diepere lagen aan.                                                               

Woongebied

Er kan healing gevraagd worden op je woning of voor jouw streek, een trillingsveld van mens,natuur en dier.

Soms kan een thema aan bod komen die op ruimere schaal aanwezig is in de wereld.

Werkwijze

Deze healingen kunnen binnenshuis doorgaan of op verplaatsing, met één persoon of in groep.

Vanuit een inleidend gesprek kan het thema verwoord worden en vormen er zich gezamenlijke inzichten.

Na afstemming bouwt de healing zich op en komen de Divine Beings , de krachtige healingtools van Merlijn, de Wezens van de Kristallen , de helende tonen van de Hathors.en andere krachtvoorwerpen in een liefdevolle samenhang de healing vervullen.

Storende energieën, zware trillingen, menselijk leed en verdriet kunnen getransformeerd worden in liefde . Deze goddellijke verbinding brengt helende scheppingskracht, in een liefdevolle zachte bedding.

De éénheidsverbindigng met Al dat is, is voelbaar aanwezig. Aardse en Kosmische draken komen samen. Alles is verbonden in trilling , klank en kleur.

Op afstand

Op vraag kan er een afstandshealing doorgaan.

Het verloop van de healing is vergelijkbaar met een lifehealing.