Disclaimer

  1. Voor het volgen van sessies, coaching en workshops, is een stabiele, emotionele, mentale en geestelijke ingesteldheid nodig. Ben je of was je onder behandeling bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet volledig stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een sessie, traject of workshop boekt bij Praktijk Patricia Bauwens. Soms is er medeweten en/of overleg nodig met jou en je behandelende arts. Gebruik je overmatig alcohol of drugs dan adviseert Praktijk Patricia Bauwens je om geen sessie te boeken voordat dit probleem stabiel en behandeld is.

  2. Een consult, sessie of workshop kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Consulten en/of workshops kunnen een belangrijke aanvulling zijn op weg naar genezing en heling. Adviezen zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

  3. Praktijk Patricia Bauwens raadt je aan om professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van informatie en advies verstrekt in een sessie of workshop.

  4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen adviseert Praktijk Patricia Bauwens om contact op te nemen met de eigen arts.

  5. Praktijk Patricia Bauwens is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na consulten, sessies, workshops, heen- of terugreis.

  6. Er worden geen toekomstvoorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een sessie of workshop, informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat Praktijk Patricia Bauwens hierop garantie geeft.

  7. Elke sessie en workshop heeft enkele uren tot weken tijd nodig om te integreren. Hou daarbij rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest. Uitwerkingen als bijvoorbeeld: spierpijnen, jeuk, puistjes, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Heb je vragen hierover of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact op.

  8. Indien je een foto meeneemt van een andere persoon, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de persoon op de meegebrachte foto als het gaat om readingsvragen, healing of meedoen aan een workshop. Als het gaat om een thema omtrent jezelf dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen.

  9. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de consulten, sessies en workshops wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van Praktijk Patricia Bauwens. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.

  10. De informatie uit de consulten, sessies en workshops is persoonlijk en wordt door Praktijk Patricia Bauwens niet aan derden verstrekt, tenzij in overleg met de cliënt in zijn of haar belang.